Vaccin tegen asbestkanker

Asbestkanker is een ziekte die ontstaat door inademing van asbestvezels. Gemiddeld leven patiënten, na de diagnose, maar 12 maanden ondanks intensieve behandelingen. Op dit moment is chemotherapie de enige geregistreerde behandeling, maar gemiddeld voegt dit slecht 2 maanden toe aan de overlevingsduur. Een operatie helpt in het algemeen niet omdat de tumor snel terugkeert.
Het afweersysteem bestaat uit cellen die in staat zijn lichaamsvreemde stoffen (zoals asbest) of andere indringers (zoals ziekmakende bacteriën) te herkennen en op te ruimen. Het afweersysteem kan ook kankercellen opruimen. Helaas lukt dat niet altijd. Het versterken van het afweersysteem, immuuntherapie genoemd, wordt op dit moment beschouwd als een van de meest belovende nieuwe behandelmethoden bij patiënten met kanker.

Dendritische cel-immunotherapie

Onderzoekers in het Erasmus MC hebben een methode ontwikkeld om buiten het lichaam speciale immuun cellen (dendritische cellen) te maken en deze nadien terug te geven aan patiënten. Hierbij moeten deze cellen buiten het lichaam geleerd worden zich in het lichaam specifiek te richten tegen de tumor en niet tegen gezonde cellen. Dit hebben we gedaan door de cellen in contact te brengen met een unieke mix van verschillende kankercel eiwitten. Wij hebben in een eerder onderzoek reeds vastgesteld dat een soortgelijke methode veilig was met matige koorts als enkele bijwerking. Het was mogelijk de cellen terug in te spuiten bij mensen waarbij er een reactie tegen de tumor opgewekt werd. Een reactie die er tevoren niet was! Een groot voordeel van deze nieuwe behandeling is dat er tot heden geen bijwerkingen optraden waardoor in principe elke patiënt, ongeacht lichamelijke conditie en leeftijd, in aanmerking kan komen voor de innovatieve behandeling.

U kunt ons helpen

Experimentele studies zijn erg duur en komen pas in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars als de effectiviteit in een grote studie is aangetoond. Tot die tijd moet het Erasmus MC voldoende financiële support vinden om deze studie uit te voeren en daarmee zoveel mogelijk mensen in de toekomst te kunnen helpen.
Steun daarom ons werk om een betere behandeling van asbestkanker mogelijk te maken.

Betrokken onderzoekers

Prof.dr. Joachim AertsHoogleraar pulmonale oncolgie, Onderzoeksleider
Prof.dr. Henk HoogstedenHoogleraar longziekten en tuberculose
Dr. Joost HegmansLaboratorium coördinator
Dr. Robin CornelissenLongarts
Koen BezemerResearch analist
Margaretha KaijenResearch analist

Benodigd budget: € 322.988

Reeds opgehaald: € 135.000,-

Nog nodig: € 187.988,- 42%
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search