MAATWERK VOOR HARTFALEN

Hartfalen is een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekort schiet. Hartfalen komt in 10 à 20 procent van de mensen tussen de 70 en 80 jaar voor. Dit percentage is stijgende vanwege de vergrijzing alsmede de verbeterde overleving na een hartinfarct. Men spreekt momenteel zelfs van een ‘hartfalen epidemie’. De prognose van hartfalen is zeer slecht; ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen overlijdt binnen vijf jaar na de initiële diagnose. Er is een dringende behoefte aan verbeterde risicoprognose van patiënten met hartfalen, zodat de behandeling van deze patiënten beter op het individu kan worden afgestemd en dus kan worden verbeterd. Huidige onderzoeksmethode maakt het niet mogelijk om voor een patiënt nauwkeurig te voorspellen of hij/zij zeer snel overlijdt aan deze aandoening of juist lange tijd stabiel blijft. Daarom krijgen alle patiënten een soortgelijke behandeling met hartfalenmedicijnen. Er is een dringende noodzaak om te onderzoeken hoe de mensen met het hoogste risico opgespoord kunnen worden zodat zij meer geavanceerde therapie kunnen krijgen.

Wat willen de artsen onderzoeken?

Om de mensen met het hoogste risico op te sporen kunnen biomarkers gebruikt worden. Recent zijn aanwijzingen gevonden dat een specifieke biomarker, genaamd ST2, een accurate indruk geeft van de ernst van het hartfalen, nog vóórdat de ernst blijkt uit het lichamelijk onderzoek. Mogelijk kan deze stof dus helpen om de mensen met het hoogste risico te traceren. Om deze biomarker te gaan gebruiken in de klinische praktijk, moeten de artsen eerst het tijdsbeloop van deze biomarker onderzoeken bij patiënten met hartfalen. Stijgt deze biomarker in de aanloop naar overlijden? En/of is de concentratie stabiel hoger bij mensen met een nadelig ziektebeloop vergeleken met de mensen met een gunstig ziektebeloop? Vervolgens moet worden aangetoond dat het toewijzen van geavanceerde therapie op basis van deze biomarker resulteert in een betere overleving dan wel minder opnames voor hartfalen.

U kunt helpen!

De betrokken onderzoekers willen graag aan de slag met dit onderzoek en dat kan pas als er voldoende budget is. Spreekt het onderzoek u aan en wilt u de onderzoekers steunen met dit onderzoek? Via onderstaande ‘doneer’ button kunt u gemakkelijk een donatie doen die 100% wordt besteed aan het onderzoek. Namens de onderzoekers en patiënten alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Betrokken onderzoekers
Dr. I. KardysUniversitair hoofddocent
Dr. O.C. ManintveldCardioloog

Benodigd budget: € 190.000,-

Reeds opgehaald: € 0,-

Nog nodig: € 190.000,- 0%

Start typing and press Enter to search