BETERE OPSPORING EN BEHANDELING VAN INFECTIEUZE ENDOCARDITIS

Infectieuze endocarditis is een infectie van de binnenzijde van het hart waarbij meestal een van de hartkleppen is aangedaan. Deze aandoening is zeer ernstig en de meest fatale cardiale aandoening anno 2017. Het is een complex ziektebeeld dat lastig te diagnosticeren is. Huidige onderzoeksmethoden (gebruik van een echo onderzoek via de slokdarm) zijn zeer belastend.

De patiënten die aan deze aandoening lijden, worden zes weken opgenomen in het ziekenhuis, krijgen langdurige antibiotica en moeten soms heftige openhart operaties ondergaan. Schrijnender is dat de kwaliteit van leven na de onderzoeken en behandeling sterk verminderd is. Iets waar verbetering in moet komen.

Binnen het Erasmus MC is een multidisciplinair ‘Endocarditisteam’ opgezet, die met behulp van een nieuwe innovatieve methode (PET-CT scan) een verbeterde beeldvorming en daarmee behandeling kan opstellen. Zeer belastend onderzoek en behandeling kan hierdoor wellicht voorkomen worden, doordat men op een vroegere termijn een juiste diagnose heeft kunnen stellen. Dit bevorderd de kwaliteit van leven voor de patiënt en verbeterd de uitkomst voor dit dramatische ziektebeeld.
Daarnaast zal er binnen de regio Rijnmond samengewerkt worden om de gezamenlijke gegevens centraal op te slaan en alle patiënten in het genoemde multidisciplinaire team te bespreken. Met deze gegevens kunnen analyses en vergelijkingen worden gemaakt wat de gebruikte methode kan toetsen en testen.

Naast het testen en toetsen van de nieuwe methode, zal de samenwerking in het multidisciplinaire team een mooie pilot zijn om de behandeling van alle patiënten te kunnen verbeteren. Als de aanpak werkt kan de werkwijze ook in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland gebruikt worden. Op deze manier kan de zorg worden verbeterd en kunnen er levens worden gered!

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. J.W. Roos-HesselinkCardioloog, Onderzoeksleider
Dr. T.W. GalemaCardioloog
Dr. R.P.J. BuddeRadioloog
Dr. J.A. BekkersCardiothoracaal chirurg
Drs. W.J. van LeeuwenCardiothoracaal chirurg
Dr. C.A.M. SchurinkInternist – infectioloog
Drs L.E. SwartArts-onderzoeker

Benodigd budget: € 200.000

Reeds opgehaald: € 0,-

Nog nodig: € 200.000,- 0%
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search