Erasmus MC Erasmus MC

Projecten

Steun onze ambitie om van het Erasmus MC Thoraxcentrum het meest innovatieve ‘Centre of Excellence’ van de wereld te maken en dankzij versnelling van topklinisch onderzoek nóg meer levens te redden.

Klik op een project voor meer informatie:

Actuele onderzoeksprojecten - stand van zaken per juni 2017

 
Project
Hoe staan we er voor?
Nog nodig
Aorta Aneurysma Osteoarthritis door SMAD3 genmutatie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 136050, nog nodig: € 28950
€ 28.950

Aorta Aneurysma Osteoarthritis door SMAD3 genmutatie

Aorta Aneurysma Osteoarthritis door SMAD3 genmutatie

Van jongs af aan een tikkende tijdbom… Een scheur in de grote lichaamsader (aorta) is één van de oorzaken van plots overlijden, ook op jonge leeftijd. Dit komt door een verwijding (aneurysma) van de aorta, met een hoog risico op een fatale scheuring van het bloedvat. In Nederland sterven jaarlijks 800 mensen aan het scheuren ten gevolge van verwijdingen in de aorta. Zij worden nu gemiddeld slechts 45 jaar oud.Lees verder

Het probleem is dat de persoon in kwestie doorgaans niet weet dat hij deze aandoening heeft, de verwijding van de slagader(en) niet voelt en ook geen klachten heeft. De ernst van de afwijkingen neemt toe met de leeftijd, maar ook de allereerste uiting kan direct fataal zijn. Daarbij komt dat het verloop van deze aandoening onvoorspelbaar is en de omvang van de aorta onverwacht snel kan toenemen, terwijl een geringe verwijding al zeer risicovol kan zijn.

Nieuw syndroom
In het Erasmus MC Thoraxcentrum is een geheel nieuw syndroom ontdekt dat een verband legt tussen aorta aneurysma en gewrichtsafwijkingen: het Aorta Aneurysma Osteoarthritis Syndroom (AAOS). Uitgebreid DNA-onderzoek heeft aangetoond dat dit syndroom erfelijk is, waardoor AAOS opgespoord kan worden. De inschatting is dat honderden volwassenen en kinderen in Nederland (onbewust) lijden aan dit agressieve erfelijke syndroom.

Preventief operatief ingrijpen kan een catastrofe voorkomen, maar… hoe weet je tijdig of iemand lijdt aan een verwijde aorta?

In 2011 is in het Erasmus MC ontdekt dat een bepaalde genmutatie (het SMAD3 gen) een erfelijke oorzaak is voor het ontstaan van een aorta aneurysma. Dit is een belangrijke doorbraak, want deze bevinding maakt het mogelijk om het syndroom in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en vast te stellen of er sprake is van overerving.

Het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van het SMAD3 gen het onderliggende ziektemechanisme van het erfelijke AAOS te doorgronden. Ook is er meer onderzoek nodig naar het verloop van de ziekte, de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt en de locatie in het lichaam waar de problemen zich voordoen. Tevens wordt gekeken welke patiënt een preventieve operatie zou moeten ondergaan. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar kenmerken van AAOS op de kinderleeftijd. Daarnaast is studie noodzakelijk naar medicatie die het ontstaan van verwijdingen kan afremmen.

Dit alles is van groot belang om in de toekomst vele levens te redden.

Voor deze studie zoeken wij steun voor € 165.000,-

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 136050, nog nodig: € 28950
Nog nodig: € 28.950
Brunchopulmonale dysplasie - I3
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 81000, nog nodig: € 0
€ 0

Brunchopulmonale dysplasie - I3

Brunchopulmonale dysplasie - I3

.Lees verder

.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 81000, nog nodig: € 0
Individuele behandeling van patiënten met een steunhart (LVAD) - project F2
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 27000, nog nodig: € 148000
€ 148.000

Individuele behandeling van patiënten met een steunhart (LVAD) - project F2

Individuele behandeling van patiënten met een steunhart (LVAD) - project F2

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 27000, nog nodig: € 148000
Nog nodig: € 148.000
Infectieuze endocarditis - project I2
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 0, nog nodig: € 200000
€ 200.000

Infectieuze endocarditis - project I2

Infectieuze endocarditis - project I2

.Lees verder

.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 0, nog nodig: € 200000
Nog nodig: € 200.000
Maatwerk in hartfalen - project F3
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 0, nog nodig: € 190000
€ 190.000

Maatwerk in hartfalen - project F3

Maatwerk in hartfalen - project F3

.Lees verder

.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 0, nog nodig: € 190000
Nog nodig: € 190.000
Pijn op mijn borst, is het mijn hart?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 200000, nog nodig: € 0
€ 0

Pijn op mijn borst, is het mijn hart?

Pijn op mijn borst, is het mijn hart?

.Lees verder

.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 200000, nog nodig: € 0
Pulmonale Hypertensie - project F1
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 30000, nog nodig: € 170000
€ 170.000

Pulmonale Hypertensie - project F1

Pulmonale Hypertensie - project F1

Pulmonale Hypertensie is een verhoogde bloeddruk in de longen, die leidt tot een hoge belasting van de rechterhartkamer. De rechterhartkamer kan niet goed tegen hoge bloeddruk en raakt hierdoor beschadigd met als gevolg hartfalen. Een van de meest voorkomende oorzaken van Pulmonale Hypertensie is linkerhartkamer falen met een zeer slechte prognose; 35% van de patiënten komt al na 2 jaar te overlijden.Lees verder

Ook chronische ziekten van de longen zijn een beruchte veroorzaker van Pulmonale Hypertensie zoals COPD patiënten. Daarnaast is er een groep patiënten die volkomen onverwacht Pulmonale Arteriële Hypertensie ontwikkelen, een zeer ernstige en feitelijk niet behandelbare aandoening met rechterhartkamer falen tot gevolg. Dit betreft veelal vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar die spontaan een verhoogde bloeddruk in de longen krijgen en de gemiddelde overleving betreft zonder behandeling slechts 2.8 jaar.

Er is onvoldoende kennis van rechterhartkamer falen. Inzichten in het falen van de rechterhartkamer zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek naar linkerhartkamer falen, terwijl de linker- en rechterhartkamer in diverse opzichten zeer van elkaar verschillen. Op dit moment is er onvoldoende bekend over de functie van de rechter hartkamer bij chronische drukoverbelasting, over de mechanismen die ten grondslag liggen aan dit hartfalen en over de manier waarop rechterhartkamer falen beter behandeld zou kunnen worden. 

Het Erasmus MC Thoraxcentrum beschikt over een specifieke afdeling voor patiënten met Pulmonale Hypertensie wil een uniek en innovatief onderzoek verrichten naar het falen van de rechterhartkamer bij Pulmonale Hypertensie. Het doel van dit hart-longonderzoek is het doorgronden van de ontstaanswijze en mechanismen van rechterhartkamer falen. Met de uitkomst van dit onderzoek kan vervolgens een basis worden gelegdvoor het ontwikkelen van nieuwe en betere behandelingen. Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten ook andere vormen van rechterhartkamer falen helpen begrijpen en behandelen, zoals die voorkomen bij aangeboren hartafwijkingen, longembolieën en linkerhartkamer falen ten gevolge van hartinfarcten.

Nieuw en uniek in de wereld is het om daarbij daadwerkelijk in de hartspier te gaan kijken en hartspierweefsel uit de rechterhartkamer te verkrijgen voor nader onderzoek. Hiervoor willen we 50  patiënten met Pulmonale Hypertensie vragen deel te nemen aan deze studie en 4 jaar lang nauwlettend vervolgen. Tevens wordt er een Biobank opgericht voor bloed en weefsel.

Voor deze studie is een bedrag van € 200.000,- nodig.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 30000, nog nodig: € 170000
Nog nodig: € 170.000
Ropac; Registry On Pregnancy And Cardiac disease - project L1
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 200000, nog nodig: € 60000
€ 60.000

Ropac; Registry On Pregnancy And Cardiac disease - project L1

Ropac; Registry On Pregnancy And Cardiac disease - project L1

In de afgelopen decennia zijn er geweldige doorbraken geweest in de behandeling van mensen met een aangeboren hartafwijking. De overleving van kinderen met een hartafwijking tot de volwassen leeftijd is toegenomen van 20% in 1960 tot meer dan 90% tegenwoordig. Deze (jong) volwassenen krijgen te maken met allerlei zaken, zoals sporten en het kiezen van een beroep. Lees verder

Verder willen zij graag een normaal leven leiden, inclusief het starten van een gezin. Daardoor krijgen we steeds meer vrouwen met een hartafwijking die komen met de vraag of zij zwanger mogen worden. Een zwangerschap is echter een belangrijke belasting voor het hart: het hart moet 50% harder werken, en er is meer kans op hartritmestoornissen, vocht vasthouden en trombose. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat een hartafwijking bij de moeder de belangrijkste oorzaak is van moedersterfte (zie grafiek 1).

Bij veel andere oorzaken van moedersterfte zien we een dalende tendens, maar in plaats van een daling van de moedersterfte bij hartpatiënten is er een toename te zien! 

Registratie
Vrouwen met een hartafwijking vormen een spectrum van allerlei verschillende hartafwijkingen; vaak gaat het om een zeldzame aangeboren hartafwijking, maar sommigen hebben ook een hartspierziekte, een verwijding van de aorta of hoge druk in de longen. Iedere arts ziet een paar van dit soort patiënten, maar niemand heeft er zoveel dat hieruit zinnige conclusies getrokken kunnen worden.

Daarom werd in 2007 de “Registry on pregnancy and cardiac disease” geïnitieerd door Prof.dr. Jolien Roos-Hesselink (Rotterdam) en Prof.dr. Roger Hall (Londen).  Het doel is om zoveel mogelijk vrouwen met een hartafwijking die zwanger worden te registreren, zodat we meer leren over wie het hoogste risico heeft, hoe we deze vrouwen het beste kunnen behandelen en wat de gevolgen zijn voor de baby.

Inmiddels doen 132 centra uit 48 landen mee en zijn de gegevens van ruim 4.000 zwangerschappen geregistreerd. Begin 2016 verwachten we de 5.000 te halen.  De basisgegevens die worden ingevoerd zijn leeftijd, eerdere zwangerschappen, specificaties over de hartafwijking en operaties die de moeder heeft gehad. Verder worden alle gegevens over de zwangerschap ingevoerd: moedersterfte, miskramen, cardiale complicaties (zoals ritmestoornissen en hartfalen), zwangerschapscomplicaties (bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging) en of er ingrepen (operaties) zijn uitgevoerd.

Alle gegevens over de bevalling worden verzameld: wijze en plaats van bevallen, de duur van de zwangerschap, het geboortegewicht van de baby, of er medisch ingrijpen noodzakelijk was, of er complicaties zijn opgetreden en of de baby gezond is.

Follow up: na 6 maanden wordt genoteerd of moeder en kind in leven zijn.

Studie
Nu willen we deze gegevens gaan bewerken, analyseren, presenteren en rapporteren. Kortom we willen alle verzamelde gegevens gaan bestuderen en conclusies gaan trekken. Hiervoor zoeken wij uw steun. Onder begeleiding van Prof.dr. Roos-Hesselink en Prof.dr. Hall zal een arts-onderzoeker de gegevens gaan checken en vervolgens statische analyses doen om alle gegevens te verwerken.

Met deze studie verwachten wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over zwangerschap bij mensen met een hartafwijking. Door betere advisering over de risico’s en meer optimale begeleiding van de vrouwen hopen we levens te gaan redden van moeders en hun baby’s.

Wij vragen uw steun voor € 200.000,-

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 200000, nog nodig: € 60000
Nog nodig: € 60.000
Vaccin tegen asbestkanker - onderzoek - project K1
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 159962, nog nodig: € 45538
€ 45.538

Vaccin tegen asbestkanker - onderzoek - project K1

Vaccin tegen asbestkanker - onderzoek - project K1

Asbestkanker is een ziekte die ontstaat door inademing van asbestvezels. Gemiddeld leven patiënten, na de diagnose, maar 12 maanden ondanks intensieve behandelingen. Op dit moment is chemotherapie de enige geregistreerde behandeling, maar gemiddeld voegt dit slechts 2 maanden toe aan de overlevingsduur. Een operatie helpt in het algemeen niet omdat de tumor snel terugkeert. Lees verder

Het afweersysteem bestaat uit cellen die in staat zijn lichaamsvreemde stoffen (zoals asbest) of andere indringers (zoals ziekmakende bacteriën) te herkennen en op te ruimen. Het afweersysteem kan ook kankercellen opruimen. Helaas lukt dat niet altijd. Het versterken van het afweersysteem, immuuntherapie genoemd, wordt op dit moment beschouwd als een van de meest belovende nieuwe behandelmethoden bij patiënten met kanker.

Dendritische cel-immunotherapie
Onderzoekers in het Erasmus MC hebben een methode ontwikkeld om buiten het lichaam speciale immuun cellen (dendritische cellen) te maken en deze nadien terug te geven aan patiënten. Hierbij moeten deze cellen buiten het lichaam geleerd worden zich in het lichaam specifiek te richten tegen de tumor en niet tegen gezonde cellen. Dit hebben we gedaan door de cellen in contact te brengen met een unieke mix van verschillende kankercel eiwitten. Wij hebben in een eerder onderzoek reeds vastgesteld dat een soortgelijke methode veilig was met matige koorts als enkele bijwerking. Het was mogelijk de cellen terug in te spuiten bij mensen waarbij er een reactie tegen de tumor opgewekt werd. Een reactie die er tevoren niet was! Een groot voordeel van deze nieuwe behandeling is dat er tot heden geen bijwerkingen optraden waardoor in principe elke patiënt, ongeacht lichamelijke conditie en leeftijd, in aanmerking kan komen voor de innovatieve behandeling.  

 

U kunt ons helpen
Experimentele studies zijn erg duur en komen pas in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars als de effectiviteit in een grote studie is aangetoond. Tot die tijd moet het Erasmus MC voldoende financiële support vinden om deze studie uit te voeren en daarmee zoveel mogelijk mensen in de toekomst te kunnen helpen.

Steun daarom ons werk om een betere behandeling van asbestkanker mogelijk te maken.

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 159962, nog nodig: € 45538
Nog nodig: € 45.538
Zelf thuis longfunctie meten bij longfibrose - project K2
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 151425, nog nodig: € 10453
€ 10.453

Zelf thuis longfunctie meten bij longfibrose - project K2

Zelf thuis longfunctie meten bij longfibrose - project K2

Hoe staan we er voor ?
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 151425, nog nodig: € 10453
Nog nodig: € 10.453

Gerealiseerde onderzoeksprojecten

 
Project
Ontvangen
Apparatuur: IKUS Driver
€ 100.430
Apparatuur: IKUS Driver

Apparatuur: IKUS Driver

Apparatuur: Ultra Sound Scanner
€ 80.000
Apparatuur: Ultra Sound Scanner

Apparatuur: Ultra Sound Scanner

Apparatuur: Echo-apparatuur
€ 220.000
Apparatuur: Echo-apparatuur

Apparatuur: Echo-apparatuur

Het Ritme van je Hart
€ 174.100
Het Ritme van je Hart

Het Ritme van je Hart

E-transmissie ambulance
€ 83.000
E-transmissie ambulance

E-transmissie ambulance

Leven met een Aangeboren Hartafwijking
€ 200.000
Leven met een Aangeboren Hartafwijking

Leven met een Aangeboren Hartafwijking

Het thema van het diner van april 2015 was ‘Leven met een Aangeboren Hartafwijking’. Wist u dat in Nederland 1 op de 100 kinderen wordt geboren met een hartafwijking? Tot de jaren ’60 werd slechts 5% van deze kinderen volwassen. Door onder andere de introductie van de hart-longmachine is dat percentage gestegen naar tegenwoordig meer dan 90%. Een ware doorbraak in de medische geschiedenis!Lees verder

Sporten met een Aangeboren Hartafwijking
€ 35.000
Sporten met een Aangeboren Hartafwijking

Sporten met een Aangeboren Hartafwijking

Speckletracking Volwassenen
€ 35.000
Speckletracking Volwassenen

Speckletracking Volwassenen

Impuls in Hart en Nieren
€ 190.000
Impuls in Hart en Nieren

Impuls in Hart en Nieren

Hartfalen Hartfalen is een ziektebeeld waarbij het hart tekortschiet in zijn belangrijkste taak: bloed rondpompen. Vitale organen in ons lichaam krijgen hierdoor te weinig zuurstofrijk bloed met als gevolg dat ons lichaam in het dagelijks leven niet goed kan functioneren. Patiënten met hartfalen zijn dan ook sneller moe en zijn sneller buiten adem bij inspanning.Lees verder

Hart voor Vrouwen
€ 160.000
Hart voor Vrouwen

Hart voor Vrouwen

Vaccin tegen asbestkanker - apparaat: Prodigy t.b.v. onderzoek
€ 135.000
Vaccin tegen asbestkanker - apparaat: Prodigy t.b.v. onderzoek

Vaccin tegen asbestkanker - apparaat: Prodigy t.b.v. onderzoek

Voorkomen van Plotse Dood, vroege detectie van ernstige hartritmestoornissen
€ 200.000
Voorkomen van Plotse Dood, vroege detectie van ernstige hartritmestoornissen

Voorkomen van Plotse Dood, vroege detectie van ernstige hartritmestoornissen