Erasmus MC Erasmus MC

Onze werkwijze

Het Erasmus MC Thoraxcentrum is een Centre of Excellence voor Cardiologie, Longziekten en Cardio Thoracale Chirurgie dat zowel qua patiëntenzorg als topklinisch onderzoek en onderwijs al 40 jaar tot de onbetwiste wereldtop behoort. Op jaarbasis wordt hier aan 25.000 patiënten hoogcomplexe zorg verleend, waaronder ca. 1.200 open hartoperaties en 20 harttransplantaties. Baanbrekende behandelmethoden en –technieken zijn hier ontwikkeld of geïntroduceerd, zoals de eerste harttransplantatie, de eerste hartklep via de lies, de oplosbare stents, de stents die medicijnen afgeven en de 4D-scan van het hart.

Sinds 2012 zet de Erasmus MC Thorax Foundation zich in om een krachtige impuls te geven aan innovatief topklinisch onderzoek in het Thoraxcentrum. Door teruglopende overheidsbudgetten en strikte regelgeving voor financiering door de farmaceutische industrie is private ondersteuning noodzakelijk.

Jaarlijks worden de meest kansrijke, patiëntgebonden onderzoeksprojecten geselecteerd die in potentie direct kunnen bijdragen aan vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van (preventieve) diagnostiek en behandeling van hart-, vaat- en longziekten in binnen- en buitenland.M

Belangrijke wetenschappelijke bevindingen worden direct vertaald naar de praktijk en hebben wereldwijd impact op de patiëntenzorg. Op dit moment komen steeds meer patiënten uit Amerika, het Midden-Oosten en Europa naar het Thoraxcentrum om hier behandeld te worden.

De werkwijze van de Erasmus MC Thorax Foundation in het kort:

  • Uw donatie wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
  • Alle gelden die binnenkomen, worden direct gebruikt voor het onderzoeksproject.
  • De onderzoeksportfolio omvat kansrijke, innovatieve projecten met een looptijd van 1 à 4 jaar.
  • Wij hebben geen overheadkosten: elke gedoneerde euro gaat naar het onderzoek.
  • Regelmatig geven wij terugkoppeling over de voortgang en resultaten van het onderzoek.
  • De Erasmus MC Thorax Foundation waarborgt volledige transparantie voor de donateur.