De Thoraxfoundation zamelt geld in om baanbrekend onderzoek te kunnen financieren.  De onderzoeken zijn grofweg in te delen in vier thema’s (hartfalen, aangeboren hartafwijkingen, genderverschillen & longziekten), waardoor er een specifieke focus kan worden gegeven aan de inzameling van middelen. Daarnaast zijn er ook onderzoeken die zich specifiek richten op een bepaalde doelgroep of kenmerk, waarvoor de foundation middelen probeert in te zamelen.

Hieronder vindt u de lopende onderzoeken op het gebied van hartfalen:

Hartfalen

Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Het hart pompt niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de pompfunctie langzaam afneemt. In het begin merk je hier weinig van, maar op een gegeven moment ontstaan er klachten.
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van hartfalen. Medicijnen verminderen de klachten bij hartfalen, maar voorkomen meestal niet dat iemand langzaam achteruit gaat.

Onderzoek naar de oorzaak van hartfalen en betere behandelingen is daarom hard nodig.

Start typing and press Enter to search